הערכת נכות

 

 

 

 

הרופאים המומחים והמקצועיים שלנו כותבים הערכות נכות במסגרת חוות הדעת

המוגשות לוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי,

הערכות הנכות הנכתבות, הינן לצורך תביעת אחוזי נכות והן מבוססות על התיעוד

הרפואי  הדן בפגיעה , ומלוות בבדיקה יסודית ובצילומים המבססים תיעוד זה.

בהערכת הנכות מתייחס המומחה למשך ההגבלה , הטיפול הנדרש וההגבלים העתידיים

אם יהיו בשל הפגיעה.

הערכת הנכות חשובה מאד משום שהרופא מטעם  הביטוח הלאומי

חייב להתייחס לכך ולנמק החלטתו בהתאם.