רישיון נהיגה

אור והדסים מסייעת בבדיקת עיניים ושדה ראיה בעת פסילת רישיון נהיגה עקב בעיות ראייה, וכן בבדיקות עיניים לטייסים, כבאים ואנשי צוות ימי.

בעת פסילת רשיון: כאשר לנהג יש בעיית ראיה, היכולה להשפיע על כשירות נהיגתו, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים דורש כי הוא יעבור בדיקות עיניים הכוללות שדה ראיה, חדות ראיה ראייה דו עינית וכפל ראיה , לעיתים נדרשות בדיקות נוספות . כל הללו יכולות להתבצע ע"י הרופא המומחה שלנו והצוות הרפואי המסייע בידו.


לעיתים המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מתלה את רישיון הנהיגה של הנהג בהתאם למצב הבריאותי של הלקוח , והנ"ל צריך לעשות את כל הבדיקות הרלוונטיות המתבקשות המסייעות לברור מצב ראייתו.
המכתב החתום ע"י רופא מומחה מטעמינו , עם בדיקות שדה הראייה ושאר הבדיקות יובאו לפני המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ואם תנוח דעתו, ימליץ המרב"ד למשרד הרישוי לתת לנהג רישיון נהיגה .


אם לא הניחו תוצאות הבדיקות את דעתו, רשאי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים להורות, כי הנהג יעבור בדיקות נוספות או יציג מסמכים רפואיים נוספים, אשר אלו יבדקו על ידי רופא או מוסד רפואי מטעמו.
מבקש רישיון נהיגה רשאי להשתמש במשקפיים או בעדשות מגע כדי להתאים את ראייתו לחדות הראיה המתבקשת.
ניתן לערער לועדת הערר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
בדיקת שדה הראיה על ידי ועדת ערר, תעשה לפי שיטת איסטרמן עם פרמטר ממוחשב בחדר סטנדרטי , ציון 85 לפחות הינו ציון עובר.
באם מצא הלקוח מקום לערער על תוצאות הבדיקה או דרך עשייתה, יש מקום יש לערער בפני ועדת ערר והדבר צריך להיעשות תוך 30 ימים מיום התקבלה ההחלטה .
בדיקות עיניים לאנשי מקצוע שונים (טייסים, כבאים, צוות ימי ועוד) :
ע"מ להתקבל לאחד מהמקצועות הנ"ל על הלקוח לעבור בדיקת עיניים הכוללת שדה ראיה ממוחשב, צבעים, בדיקת הרשתית וחדות ראיה.


כל הללו נעשים במרכז הרפואי שלנו.
לתאום פגישה : אור והדסים, טלפון , 0528120273